Spravodajca mesta Sabinov

Periodikum Spravodajca mesta Sabinov prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Politike radnice je v periodiku venovaný málo priestoru, poskytuje avíza o budúcich rozhodnutiach radnice iba občas, podstatná časť článkov o politike radnice je anonymná, bez osobnej zodpovednosti za obsah, vedenie radnice je prezentované v rozumnej miere a obsahovom kontexte a vedenie radnice je na fotkách zobrazené v rozumnej miere.

Primátor: Michal Repaský (NEKA)

Kvalita periodika v mesiacoch 03/2016 až 07/2016

Index BENEFIT periodika dosiahol hodnotu 42,50 %.

Politická plocha v periodiku tvorí 20,35% obsahu.

V periodiku sa vyskytuje spolu 37 zmienok o vedení samosprávy.

Reklama v periodiku zaberá 8,02% z celkovej plochy obsahu.

Hodnotené číslo periodika (5)

Spravodajca mesta Sabinov: júl 2016

Sabinov • hodnotenie zverejnené 04.02.2017

Číslo júl 2016, periodika Spravodajca mesta Sabinov prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Prináša pomerne veľa informácií o činnosti radnice a starosta a vedenie samosprávy sú prezentovaní v minimálnom rozsahu.

Spravodajca mesta Sabinov: jún 2016

Sabinov • hodnotenie zverejnené 04.02.2017

Číslo jún 2016, periodika Spravodajca mesta Sabinov prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. O miestnej politike referuje v minimálnej miere a prezentuje vedenie radnice v relatívne rozumnej miere.

Spravodajca mesta Sabinov: máj 2016

Sabinov • hodnotenie zverejnené 04.02.2017

Číslo máj 2016, periodika Spravodajca mesta Sabinov prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Venuje menej priestoru činnosti radnice, väčšina obsahu je o iných záležitostiach a starosta a vedenie samosprávy sú prezentovaní v minimálnom rozsahu.

Spravodajca mesta Sabinov: apríl 2016

Sabinov • hodnotenie zverejnené 30.01.2017

Číslo apríl 2016, periodika Spravodajca mesta Sabinov prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. O miestnej politike referuje v minimálnej miere a propaguje vedenie radnice abnormálne často.

Spravodajca mesta Sabinov: marec 2016

Sabinov • hodnotenie zverejnené 04.02.2017

Číslo marec 2016, periodika Spravodajca mesta Sabinov prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. O miestnej politike referuje v minimálnej miere a prezentuje vedenie radnice v relatívne rozumnej miere.

Odoberajte novinky o tomto periodiku

Máte záujem o ďalšie informácie k tomuto periodiku? Prihláste sa na odber noviniek a budete informovaní o uverejnení každého nového čísla tohoto periodika.