Revúcke listy

Periodikum Revúcke listy prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Politike radnice je v periodiku venovaný málo priestoru, poskytuje avíza o budúcich rozhodnutiach radnice iba občas, podstatná časť článkov o politike radnice je anonymná, bez osobnej zodpovednosti za obsah, vedenie radnice je zmieňované len v minimálnej miere alebo vôbec a vedenie radnice je na fotkách zobrazené v rozumnej miere.

Primátor: Július Buchta (SNS, SMER-SD)

Kvalita periodika v mesiacoch 08/2021 až 10/2021

Index BENEFIT periodika dosiahol hodnotu 49,61 %.

Politická plocha v periodiku tvorí 28,6% obsahu.

V periodiku sa vyskytuje spolu 8 zmienok o vedení samosprávy.

Reklama v periodiku zaberá 6,72% z celkovej plochy obsahu.

Hodnotené číslo periodika (5)

Revúcke listy: október 2021 (2. číslo v mesiaci)

Revúca • hodnotenie zverejnené 05.12.2021

Číslo október 2021 (2), periodika Revúcke listy prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Venuje menej priestoru činnosti radnice, väčšina obsahu je o iných záležitostiach a starosta a vedenie samosprávy sú prezentovaní v minimálnom rozsahu.

Revúcke listy: október 2021

Revúca • hodnotenie zverejnené 05.12.2021

Číslo október 2021, periodika Revúcke listy prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Venuje menej priestoru činnosti radnice, väčšina obsahu je o iných záležitostiach a starosta a vedenie samosprávy sú prezentovaní v minimálnom rozsahu.

Revúcke listy: september 2021 (2. číslo v mesiaci)

Revúca • hodnotenie zverejnené 05.12.2021

Číslo september 2021 (2), periodika Revúcke listy prezentuje hlavne pozitívny obraz o radnici, polemika v texte je prítomná, ale minimálne. O miestnej politike referuje v minimálnej miere a starosta a vedenie samosprávy sú prezentovaní v minimálnom rozsahu.

Revúcke listy: september 2021

Revúca • hodnotenie zverejnené 05.12.2021

Číslo september 2021, periodika Revúcke listy prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Prináša pomerne veľa informácií o činnosti radnice a starosta a vedenie samosprávy sú prezentovaní v minimálnom rozsahu.

Revúcke listy: august 2021 (2. číslo v mesiaci)

Revúca • hodnotenie zverejnené 03.12.2021

Číslo august 2021 (2), periodika Revúcke listy prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Venuje menej priestoru činnosti radnice, väčšina obsahu je o iných záležitostiach a starosta a vedenie samosprávy sú prezentovaní v minimálnom rozsahu.

Odoberajte novinky o tomto periodiku

Máte záujem o ďalšie informácie k tomuto periodiku? Prihláste sa na odber noviniek a budete informovaní o uverejnení každého nového čísla tohoto periodika.