Prievidzské Echo

Periodikum Prievidzské Echo prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Poskytuje občanom veľa informácií o aktivitách radnice a jej vedenia, poskytuje avíza o budúcich rozhodnutiach radnice iba občas, podstatná časť článkov o politike radnice je anonymná, bez osobnej zodpovednosti za obsah, vedenie radnice je zmieňované len v minimálnej miere alebo vôbec a vedenie samosprávy nie je na fotkách zobrazované takmer vôbec.

Primátor: Katarína Macháčková (SPOLU)

Kvalita periodika v mesiacoch 06/2016 až 08/2016

Index BENEFIT periodika dosiahol hodnotu 48,85 %.

Politická plocha v periodiku tvorí 75,4% obsahu.

V periodiku sa vyskytujú spolu 4 zmienky o vedení samosprávy.

Reklama v periodiku zaberá 0% z celkovej plochy obsahu.

Hodnotené číslo periodika (5)

Prievidzské Echo: august 2016 (2. číslo v mesiaci)

Prievidza • hodnotenie zverejnené 02.02.2017

Číslo august 2016 (2), periodika Prievidzské Echo prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Prináša pomerne veľa informácií o činnosti radnice a starosta a vedenie samosprávy sú prezentovaní v minimálnom rozsahu.

Prievidzské Echo: august 2016

Prievidza • hodnotenie zverejnené 02.02.2017

Číslo august 2016, periodika Prievidzské Echo prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Prináša pomerne veľa informácií o činnosti radnice a starosta a vedenie samosprávy sú prezentovaní v minimálnom rozsahu.

Prievidzské Echo: júl 2016 (2. číslo v mesiaci)

Prievidza • hodnotenie zverejnené 02.02.2017

Číslo júl 2016 (2), periodika Prievidzské Echo prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Prináša pomerne veľa informácií o činnosti radnice a starosta a vedenie samosprávy sú prezentovaní v minimálnom rozsahu.

Prievidzské Echo: júl 2016

Prievidza • hodnotenie zverejnené 02.02.2017

Číslo júl 2016, periodika Prievidzské Echo prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Prináša pomerne veľa informácií o činnosti radnice a starosta a vedenie samosprávy sú prezentovaní v minimálnom rozsahu.

Prievidzské Echo: jún 2016 (2. číslo v mesiaci)

Prievidza • hodnotenie zverejnené 02.02.2017

Číslo jún 2016 (2), periodika Prievidzské Echo prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Prináša pomerne veľa informácií o činnosti radnice a starosta a vedenie samosprávy sú prezentovaní v minimálnom rozsahu.

Odoberajte novinky o tomto periodiku

Máte záujem o ďalšie informácie k tomuto periodiku? Prihláste sa na odber noviniek a budete informovaní o uverejnení každého nového čísla tohoto periodika.