Radnica informuje

Periodikum Radnica informuje prináša rôzne názory na politiku radnice a aspoň časť obsahu je vyvážená. Poskytuje občanom veľa informácií o aktivitách radnice a jej vedenia, zvyšuje šancu na participáciu občanov na rozhodnutiach samosprávy, články o politike radnice majú jasného autora, slúži často ako nástroj pre účelovú prezentáciu vedenia radnice a vedenie radnice je na fotkách zobrazené v rozumnej miere.

Primátor: Peter Jančovič (NEKA)

Kvalita periodika v mesiacoch 03/2016 až 07/2016

Index BENEFIT periodika dosiahol hodnotu 38,30 %.

Politická plocha v periodiku tvorí 65,05% obsahu.

V periodiku sa vyskytuje spolu 73 zmienok o vedení samosprávy.

Reklama v periodiku zaberá 0% z celkovej plochy obsahu.

Hodnotené číslo periodika (5)

Radnica informuje: júl 2016

Piešťany • hodnotenie zverejnené 01.02.2017

Číslo júl 2016, periodika Radnica informuje prezentuje hlavne pozitívny obraz o radnici, polemika v texte je prítomná, ale minimálne. Prináša pomerne veľa informácií o činnosti radnice a starosta a vedenie samosprávy sú prezentovaní v minimálnom rozsahu.

Radnica informuje: jún 2016

Piešťany • hodnotenie zverejnené 01.02.2017

Číslo jún 2016, periodika Radnica informuje prináša rôzne názory na politiku radnice a aspoň časť obsahu je vyvážená. Prináša pomerne veľa informácií o činnosti radnice a propaguje vedenie radnice abnormálne často.

Radnica informuje: máj 2016

Piešťany • hodnotenie zverejnené 01.02.2017

Číslo máj 2016, periodika Radnica informuje prezentuje hlavne pozitívny obraz o radnici, polemika v texte je prítomná, ale minimálne. Prináša pomerne veľa informácií o činnosti radnice a propaguje vedenie radnice abnormálne často.

Radnica informuje: apríl 2016

Piešťany • hodnotenie zverejnené 01.02.2017

Číslo apríl 2016, periodika Radnica informuje prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Prináša pomerne veľa informácií o činnosti radnice a propaguje vedenie radnice abnormálne často.

Radnica informuje: marec 2016

Piešťany • hodnotenie zverejnené 01.02.2017

Číslo marec 2016, periodika Radnica informuje prináša rôzne názory na politiku radnice a aspoň časť obsahu je vyvážená. Prináša pomerne veľa informácií o činnosti radnice a propaguje vedenie radnice abnormálne často.

Odoberajte novinky o tomto periodiku

Máte záujem o ďalšie informácie k tomuto periodiku? Prihláste sa na odber noviniek a budete informovaní o uverejnení každého nového čísla tohoto periodika.