Pezinčan

Periodikum ako celok nie je možné hodnotiť, pretože máme spracované výsledky za menej ako päť po sebe idúcich čísel, čo je pre nás minimum určujúce všeobecný trend v kvalite obsahu periodika. K dispozícii je index SIGNAL - ukazovateľ plurality názorov v hodnotenom čísle.

Kvalita periodika

Pre toto periodikum sme doposiaľ vyhodnotili menej ako päť po sebe idúcich čísel. Výsledky za menej ako päť čísel považujeme v rámci našej metodiky hodnotenia za nepostačujúce pre posúdenie celkovej kvality periodika. Pokiaľ ste vo výsledkoch nenašli periodikum, ktorého kvalita vás zujíma, môžete si spracovanie analýzy objednať.

V prípade záujmu nás kontaktujte na tis@transparency.sk.

Hodnotené číslo periodika (1)

Pezinčan: október 2018

Pezinok • hodnotenie zverejnené 05.11.2018

Číslo október 2018, periodika Pezinčan prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Venuje menej priestoru činnosti radnice, väčšina obsahu je o iných záležitostiach a propaguje vedenie radnice abnormálne často.

Vaše podnety
Odoberajte novinky o tomto periodiku

Máte záujem o ďalšie informácie k tomuto periodiku? Prihláste sa na odber noviniek a budete informovaní o uverejnení každého nového čísla tohoto periodika.