Castrum Novum

Periodikum Castrum Novum prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Politike radnice je v periodiku venovaný málo priestoru, poskytuje avíza o budúcich rozhodnutiach radnice iba občas, podstatná časť článkov o politike radnice je anonymná, bez osobnej zodpovednosti za obsah, vedenie radnice je prezentované v rozumnej miere a obsahovom kontexte a vedenie samosprávy nie je na fotkách zobrazované takmer vôbec.

Primátor: Otokar Klein (NEKA)

Kvalita periodika v mesiacoch 08/2021 až 10/2021

Index BENEFIT periodika dosiahol hodnotu 59,50 %.

Politická plocha v periodiku tvorí 35,1% obsahu.

V periodiku sa vyskytuje spolu 68 zmienok o vedení samosprávy.

Reklama v periodiku zaberá 26,72% z celkovej plochy obsahu.

Hodnotené číslo periodika (5)

Castrum Novum: október 2021 (2. číslo v mesiaci)

Nové Zámky • hodnotenie zverejnené 27.01.2022

Číslo október 2021 (2), periodika Castrum Novum prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Venuje menej priestoru činnosti radnice, väčšina obsahu je o iných záležitostiach a prezentuje vedenie radnice v relatívne rozumnej miere.

Castrum Novum: október 2021

Nové Zámky • hodnotenie zverejnené 20.01.2022

Číslo október 2021, periodika Castrum Novum prezentuje hlavne pozitívny obraz o radnici, polemika v texte je prítomná, ale minimálne. Venuje menej priestoru činnosti radnice, väčšina obsahu je o iných záležitostiach a starosta a vedenie samosprávy sú prezentovaní v minimálnom rozsahu.

Castrum Novum: september 2021 (2. číslo v mesiaci)

Nové Zámky • hodnotenie zverejnené 31.01.2022

Číslo september 2021 (2), periodika Castrum Novum prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Prináša pomerne veľa informácií o činnosti radnice a prezentuje vedenie radnice v relatívne rozumnej miere.

Castrum Novum: september 2021

Nové Zámky • hodnotenie zverejnené 27.01.2022

Číslo september 2021, periodika Castrum Novum prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Venuje menej priestoru činnosti radnice, väčšina obsahu je o iných záležitostiach a prezentuje vedenie radnice v relatívne rozumnej miere.

Castrum Novum: august 2021

Nové Zámky • hodnotenie zverejnené 31.01.2022

Číslo august 2021, periodika Castrum Novum prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Venuje menej priestoru činnosti radnice, väčšina obsahu je o iných záležitostiach a prezentuje vedenie radnice v relatívne rozumnej miere.

Odoberajte novinky o tomto periodiku

Máte záujem o ďalšie informácie k tomuto periodiku? Prihláste sa na odber noviniek a budete informovaní o uverejnení každého nového čísla tohoto periodika.