Castrum Novum

Periodikum Castrum Novum prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Politike radnice je v periodiku venovaný málo priestoru, zvyšuje šancu na participáciu občanov na rozhodnutiach samosprávy, v časti článkov o politike radnice nie je uvedený autor, vedenie radnice je prezentované v rozumnej miere a obsahovom kontexte a vedenie samosprávy nie je na fotkách zobrazované takmer vôbec.

Primátor: Otokar Klein (NEKA)

Kvalita periodika v mesiacoch 05/2016 až 08/2016

Index BENEFIT periodika dosiahol hodnotu 48,15 %.

Politická plocha v periodiku tvorí 23,99% obsahu.

V periodiku sa vyskytuje spolu 44 zmienok o vedení samosprávy.

Reklama v periodiku zaberá 24,61% z celkovej plochy obsahu.

Hodnotené číslo periodika (5)

Castrum Novum: august 2016

Nové Zámky • hodnotenie zverejnené 02.02.2017

Číslo august 2016, periodika Castrum Novum prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Venuje menej priestoru činnosti radnice, väčšina obsahu je o iných záležitostiach a prezentuje vedenie radnice v relatívne rozumnej miere.

Castrum Novum: júl 2016

Nové Zámky • hodnotenie zverejnené 02.02.2017

Číslo júl 2016, periodika Castrum Novum prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Venuje menej priestoru činnosti radnice, väčšina obsahu je o iných záležitostiach a propaguje vedenie radnice abnormálne často.

Castrum Novum: jún 2016 (2. číslo v mesiaci)

Nové Zámky • hodnotenie zverejnené 02.02.2017

Číslo jún 2016 (2), periodika Castrum Novum prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. O miestnej politike referuje v minimálnej miere a propaguje vedenie radnice abnormálne často.

Castrum Novum: jún 2016

Nové Zámky • hodnotenie zverejnené 02.02.2017

Číslo jún 2016, periodika Castrum Novum prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Venuje menej priestoru činnosti radnice, väčšina obsahu je o iných záležitostiach a starosta a vedenie samosprávy sú prezentovaní v minimálnom rozsahu.

Castrum Novum: máj 2016 (2. číslo v mesiaci)

Nové Zámky • hodnotenie zverejnené 02.02.2017

Číslo máj 2016 (2), periodika Castrum Novum prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. O miestnej politike referuje v minimálnej miere a starosta a vedenie samosprávy sú prezentovaní v minimálnom rozsahu.

Odoberajte novinky o tomto periodiku

Máte záujem o ďalšie informácie k tomuto periodiku? Prihláste sa na odber noviniek a budete informovaní o uverejnení každého nového čísla tohoto periodika.