Radničné noviny Nitra

Periodikum Radničné noviny Nitra prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Poskytuje občanom veľa informácií o aktivitách radnice a jej vedenia, nie je dobrým zdrojom informácií o budúcich rozhodnutiach, v časti článkov o politike radnice nie je uvedený autor, vedenie radnice je zmieňované len v minimálnej miere alebo vôbec a vedenie samosprávy nie je na fotkách zobrazované takmer vôbec.

Primátor: Marek Hattas (NEKA)

Kvalita periodika v mesiacoch 05/2021 až 10/2021

Index BENEFIT periodika dosiahol hodnotu 60,74 %.

Politická plocha v periodiku tvorí 69,75% obsahu.

V periodiku sa vyskytuje spolu 82 zmienok o vedení samosprávy.

Reklama v periodiku zaberá 0% z celkovej plochy obsahu.

Hodnotené číslo periodika (5)

Radničné noviny Nitra: október 2021

Nitra • hodnotenie zverejnené 17.01.2022

Číslo október 2021, periodika Radničné noviny Nitra prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Prináša pomerne veľa informácií o činnosti radnice a starosta a vedenie samosprávy sú prezentovaní v minimálnom rozsahu.

Radničné noviny Nitra: september 2021

Nitra • hodnotenie zverejnené 18.01.2022

Číslo september 2021, periodika Radničné noviny Nitra prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Prináša pomerne veľa informácií o činnosti radnice a starosta a vedenie samosprávy sú prezentovaní v minimálnom rozsahu.

Radničné noviny Nitra: júl 2021

Nitra • hodnotenie zverejnené 17.01.2022

Číslo júl 2021, periodika Radničné noviny Nitra prezentuje hlavne pozitívny obraz o radnici, polemika v texte je prítomná, ale minimálne. Prináša pomerne veľa informácií o činnosti radnice a starosta a vedenie samosprávy sú prezentovaní v minimálnom rozsahu.

Radničné noviny Nitra: jún 2021

Nitra • hodnotenie zverejnené 18.01.2022

Číslo jún 2021, periodika Radničné noviny Nitra prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Prináša pomerne veľa informácií o činnosti radnice a starosta a vedenie samosprávy sú prezentovaní v minimálnom rozsahu.

Radničné noviny Nitra: máj 2021

Nitra • hodnotenie zverejnené 17.01.2022

Číslo máj 2021, periodika Radničné noviny Nitra prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Prináša pomerne veľa informácií o činnosti radnice a starosta a vedenie samosprávy sú prezentovaní v minimálnom rozsahu.

Odoberajte novinky o tomto periodiku

Máte záujem o ďalšie informácie k tomuto periodiku? Prihláste sa na odber noviniek a budete informovaní o uverejnení každého nového čísla tohoto periodika.