Martinské noviny

Periodikum Martinské noviny prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Poskytuje občanom veľa informácií o aktivitách radnice a jej vedenia, poskytuje avíza o budúcich rozhodnutiach radnice iba občas, podstatná časť článkov o politike radnice je anonymná, bez osobnej zodpovednosti za obsah, vedenie radnice je zmieňované len v minimálnej miere alebo vôbec a vedenie samosprávy nie je na fotkách zobrazované takmer vôbec.

Primátor: Ján Danko (NEKA)

Kvalita periodika v mesiacoch 05/2021 až 10/2021

Index BENEFIT periodika dosiahol hodnotu 60,98 %.

Politická plocha v periodiku tvorí 50,17% obsahu.

V periodiku sa vyskytuje spolu 65 zmienok o vedení samosprávy.

Reklama v periodiku zaberá 10,28% z celkovej plochy obsahu.

Hodnotené číslo periodika (5)

Martinské noviny: október 2021

Martin • hodnotenie zverejnené 08.12.2021

Číslo október 2021, periodika Martinské noviny prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Prináša pomerne veľa informácií o činnosti radnice a prezentuje vedenie radnice v relatívne rozumnej miere.

Martinské noviny: september 2021

Martin • hodnotenie zverejnené 08.12.2021

Číslo september 2021, periodika Martinské noviny prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Prináša pomerne veľa informácií o činnosti radnice a starosta a vedenie samosprávy sú prezentovaní v minimálnom rozsahu.

Martinské noviny: júl 2021

Martin • hodnotenie zverejnené 10.12.2021

Číslo júl 2021, periodika Martinské noviny prezentuje hlavne pozitívny obraz o radnici, polemika v texte je prítomná, ale minimálne. Prináša pomerne veľa informácií o činnosti radnice a prezentuje vedenie radnice v relatívne rozumnej miere.

Martinské noviny: jún 2021

Martin • hodnotenie zverejnené 09.12.2021

Číslo jún 2021, periodika Martinské noviny prezentuje hlavne pozitívny obraz o radnici, polemika v texte je prítomná, ale minimálne. Prináša pomerne veľa informácií o činnosti radnice a starosta a vedenie samosprávy sú prezentovaní v minimálnom rozsahu.

Martinské noviny: máj 2021

Martin • hodnotenie zverejnené 10.12.2021

Číslo máj 2021, periodika Martinské noviny prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Prináša pomerne veľa informácií o činnosti radnice a starosta a vedenie samosprávy sú prezentovaní v minimálnom rozsahu.

Odoberajte novinky o tomto periodiku

Máte záujem o ďalšie informácie k tomuto periodiku? Prihláste sa na odber noviniek a budete informovaní o uverejnení každého nového čísla tohoto periodika.