Mestské noviny - dvojtýždenník mesta Lučenec

Periodikum Mestské noviny - dvojtýždenník mesta Lučenec prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Poskytuje občanom veľa informácií o aktivitách radnice a jej vedenia, poskytuje avíza o budúcich rozhodnutiach radnice iba občas, články o politike radnice majú jasného autora, vedenie radnice je prezentované v rozumnej miere a obsahovom kontexte a vedenie radnice je na fotkách zobrazené v rozumnej miere.

Primátor: Alexandra Pivková (NEKA)

Kvalita periodika v mesiacoch 08/2021 až 10/2021

Index BENEFIT periodika dosiahol hodnotu 49,46 %.

Politická plocha v periodiku tvorí 43,32% obsahu.

V periodiku sa vyskytuje spolu 63 zmienok o vedení samosprávy.

Reklama v periodiku zaberá 7,36% z celkovej plochy obsahu.

Hodnotené číslo periodika (5)

Mestské noviny - dvojtýždenník mesta Lučenec: október 2021 (2. číslo v mesiaci)

Lučenec • hodnotenie zverejnené 10.01.2022

Číslo október 2021 (2), periodika Mestské noviny - dvojtýždenník mesta Lučenec prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Prináša pomerne veľa informácií o činnosti radnice a prezentuje vedenie radnice v relatívne rozumnej miere.

Mestské noviny - dvojtýždenník mesta Lučenec: október 2021

Lučenec • hodnotenie zverejnené 17.01.2022

Číslo október 2021, periodika Mestské noviny - dvojtýždenník mesta Lučenec prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Venuje menej priestoru činnosti radnice, väčšina obsahu je o iných záležitostiach a prezentuje vedenie radnice v relatívne rozumnej miere.

Mestské noviny - dvojtýždenník mesta Lučenec: september 2021 (2. číslo v mesiaci)

Lučenec • hodnotenie zverejnené 10.01.2022

Číslo september 2021 (2), periodika Mestské noviny - dvojtýždenník mesta Lučenec prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Prináša pomerne veľa informácií o činnosti radnice a prezentuje vedenie radnice v relatívne rozumnej miere.

Mestské noviny - dvojtýždenník mesta Lučenec: september 2021

Lučenec • hodnotenie zverejnené 18.01.2022

Číslo september 2021, periodika Mestské noviny - dvojtýždenník mesta Lučenec prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Prináša pomerne veľa informácií o činnosti radnice a prezentuje vedenie radnice v relatívne rozumnej miere.

Mestské noviny - dvojtýždenník mesta Lučenec: august 2021 (2. číslo v mesiaci)

Lučenec • hodnotenie zverejnené 18.01.2022

Číslo august 2021 (2), periodika Mestské noviny - dvojtýždenník mesta Lučenec prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Prináša pomerne veľa informácií o činnosti radnice a starosta a vedenie samosprávy sú prezentovaní v minimálnom rozsahu.

Odoberajte novinky o tomto periodiku

Máte záujem o ďalšie informácie k tomuto periodiku? Prihláste sa na odber noviniek a budete informovaní o uverejnení každého nového čísla tohoto periodika.