Mestské noviny - dvojtýždenník mesta Lučenec

Periodikum Mestské noviny - dvojtýždenník mesta Lučenec prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Politike radnice je v periodiku venovaný málo priestoru, zvyšuje šancu na participáciu občanov na rozhodnutiach samosprávy, články o politike radnice majú jasného autora, vedenie radnice je prezentované v rozumnej miere a obsahovom kontexte a vedenie samosprávy nie je na fotkách zobrazované takmer vôbec.

Primátor: Alexandra Pivková (NEKA)

Kvalita periodika v mesiacoch 06/2016 až 08/2016

Index BENEFIT periodika dosiahol hodnotu 57,22 %.

Politická plocha v periodiku tvorí 27,47% obsahu.

V periodiku sa vyskytuje spolu 45 zmienok o vedení samosprávy.

Reklama v periodiku zaberá 6,09% z celkovej plochy obsahu.

Hodnotené číslo periodika (5)

Mestské noviny - dvojtýždenník mesta Lučenec: august 2016 (2. číslo v mesiaci)

Lučenec • hodnotenie zverejnené 04.02.2017

Číslo august 2016 (2), periodika Mestské noviny - dvojtýždenník mesta Lučenec prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Venuje menej priestoru činnosti radnice, väčšina obsahu je o iných záležitostiach a prezentuje vedenie radnice v relatívne rozumnej miere.

Mestské noviny - dvojtýždenník mesta Lučenec: júl 2016 (2. číslo v mesiaci)

Lučenec • hodnotenie zverejnené 04.02.2017

Číslo júl 2016 (2), periodika Mestské noviny - dvojtýždenník mesta Lučenec prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Prináša pomerne veľa informácií o činnosti radnice a starosta a vedenie samosprávy sú prezentovaní v minimálnom rozsahu.

Mestské noviny - dvojtýždenník mesta Lučenec: júl 2016

Lučenec • hodnotenie zverejnené 04.02.2017

Číslo júl 2016, periodika Mestské noviny - dvojtýždenník mesta Lučenec prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Venuje menej priestoru činnosti radnice, väčšina obsahu je o iných záležitostiach a prezentuje vedenie radnice v relatívne rozumnej miere.

Mestské noviny - dvojtýždenník mesta Lučenec: jún 2016 (2. číslo v mesiaci)

Lučenec • hodnotenie zverejnené 02.02.2017

Číslo jún 2016 (2), periodika Mestské noviny - dvojtýždenník mesta Lučenec prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. O miestnej politike referuje v minimálnej miere a prezentuje vedenie radnice v relatívne rozumnej miere.

Mestské noviny - dvojtýždenník mesta Lučenec: jún 2016

Lučenec • hodnotenie zverejnené 02.02.2017

Číslo jún 2016, periodika Mestské noviny - dvojtýždenník mesta Lučenec prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. O miestnej politike referuje v minimálnej miere a propaguje vedenie radnice abnormálne často.

Odoberajte novinky o tomto periodiku

Máte záujem o ďalšie informácie k tomuto periodiku? Prihláste sa na odber noviniek a budete informovaní o uverejnení každého nového čísla tohoto periodika.