Novinky z levickej radnice

Periodikum Novinky z levickej radnice prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Poskytuje občanom veľa informácií o aktivitách radnice a jej vedenia, nie je dobrým zdrojom informácií o budúcich rozhodnutiach, články o politike radnice majú jasného autora, vedenie radnice je zmieňované len v minimálnej miere alebo vôbec a vedenie samosprávy nie je na fotkách zobrazované takmer vôbec.

Primátor: Ján Krtík (NEKA)

Kvalita periodika v mesiacoch 10/2017 až 06/2018

Index BENEFIT periodika dosiahol hodnotu 56,74 %.

Politická plocha v periodiku tvorí 52,64% obsahu.

V periodiku sa vyskytuje spolu 24 zmienok o vedení samosprávy.

Reklama v periodiku zaberá 0% z celkovej plochy obsahu.

Hodnotené číslo periodika (5)

Novinky z levickej radnice: jún 2018

Levice • hodnotenie zverejnené 11.09.2018

Číslo jún 2018, periodika Novinky z levickej radnice prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Prináša pomerne veľa informácií o činnosti radnice a starosta a vedenie samosprávy sú prezentovaní v minimálnom rozsahu.

Novinky z levickej radnice: apríl 2018

Levice • hodnotenie zverejnené 11.09.2018

Číslo apríl 2018, periodika Novinky z levickej radnice prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Prináša pomerne veľa informácií o činnosti radnice a starosta a vedenie samosprávy sú prezentovaní v minimálnom rozsahu.

Novinky z levickej radnice: fabruár 2018

Levice • hodnotenie zverejnené 11.09.2018

Číslo fabruár 2018, periodika Novinky z levickej radnice prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Prináša pomerne veľa informácií o činnosti radnice a starosta a vedenie samosprávy sú prezentovaní v minimálnom rozsahu.

Novinky z levickej radnice: december 2017

Levice • hodnotenie zverejnené 08.09.2018

Číslo december 2017, periodika Novinky z levickej radnice prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Prináša pomerne veľa informácií o činnosti radnice a starosta a vedenie samosprávy sú prezentovaní v minimálnom rozsahu.

Novinky z levickej radnice: október 2017

Levice • hodnotenie zverejnené 10.09.2018

Číslo október 2017, periodika Novinky z levickej radnice prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Prináša pomerne veľa informácií o činnosti radnice a starosta a vedenie samosprávy sú prezentovaní v minimálnom rozsahu.

Odoberajte novinky o tomto periodiku

Máte záujem o ďalšie informácie k tomuto periodiku? Prihláste sa na odber noviniek a budete informovaní o uverejnení každého nového čísla tohoto periodika.