Komárňanské listy

Periodikum Komárňanské listy prináša rôzne názory na politiku radnice a aspoň časť obsahu je vyvážená. Politike radnice je v periodiku venovaný málo priestoru, nie je dobrým zdrojom informácií o budúcich rozhodnutiach, podstatná časť článkov o politike radnice je anonymná, bez osobnej zodpovednosti za obsah, vedenie radnice je prezentované v rozumnej miere a obsahovom kontexte a vedenie radnice je na fotkách zobrazené v rozumnej miere.

Primátor: Béla Keszegh (NEKA)

Kvalita periodika v mesiacoch 05/2018 až 07/2018

Index BENEFIT periodika dosiahol hodnotu 44,06 %.

Politická plocha v periodiku tvorí 25,81% obsahu.

V periodiku sa vyskytuje spolu 64 zmienok o vedení samosprávy.

Reklama v periodiku zaberá 24,12% z celkovej plochy obsahu.

Hodnotené číslo periodika (5)

Komárňanské listy: júl 2018

Komárno • hodnotenie zverejnené 20.08.2018

Číslo júl 2018, periodika Komárňanské listy prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Venuje menej priestoru činnosti radnice, väčšina obsahu je o iných záležitostiach a prezentuje vedenie radnice v relatívne rozumnej miere.

Komárňanské listy: jún 2018 (2. číslo v mesiaci)

Komárno • hodnotenie zverejnené 24.08.2018

Číslo jún 2018 (2), periodika Komárňanské listy prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. O miestnej politike referuje v minimálnej miere a propaguje vedenie radnice abnormálne často.

Komárňanské listy: jún 2018

Komárno • hodnotenie zverejnené 25.08.2018

Číslo jún 2018, periodika Komárňanské listy prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Venuje menej priestoru činnosti radnice, väčšina obsahu je o iných záležitostiach a propaguje vedenie radnice abnormálne často.

Komárňanské listy: máj 2018 (2. číslo v mesiaci)

Komárno • hodnotenie zverejnené 21.08.2018

Číslo máj 2018 (2), periodika Komárňanské listy prináša rôzne názory na politiku radnice a aspoň časť obsahu je vyvážená. Venuje menej priestoru činnosti radnice, väčšina obsahu je o iných záležitostiach a prezentuje vedenie radnice v relatívne rozumnej miere.

Komárňanské listy: máj 2018

Komárno • hodnotenie zverejnené 20.08.2018

Číslo máj 2018, periodika Komárňanské listy prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Venuje menej priestoru činnosti radnice, väčšina obsahu je o iných záležitostiach a propaguje vedenie radnice abnormálne často.

Odoberajte novinky o tomto periodiku

Máte záujem o ďalšie informácie k tomuto periodiku? Prihláste sa na odber noviniek a budete informovaní o uverejnení každého nového čísla tohoto periodika.