Komárňanské listy

Periodikum Komárňanské listy prezentuje hlavne pozitívny obraz o radnici, polemika v texte je prítomná, ale minimálne. Politike radnice je v periodiku venovaný málo priestoru, nie je dobrým zdrojom informácií o budúcich rozhodnutiach, podstatná časť článkov o politike radnice je anonymná, bez osobnej zodpovednosti za obsah, vedenie radnice je prezentované v rozumnej miere a obsahovom kontexte a vedenie samosprávy nie je na fotkách zobrazované takmer vôbec.

Primátor: Béla Keszegh (NEKA)

Kvalita periodika v mesiacoch 05/2016 až 08/2016

Index BENEFIT periodika dosiahol hodnotu 46,52 %.

Politická plocha v periodiku tvorí 39,96% obsahu.

V periodiku sa vyskytuje spolu 37 zmienok o vedení samosprávy.

Reklama v periodiku zaberá 16,64% z celkovej plochy obsahu.

Hodnotené číslo periodika (5)

Komárňanské listy: august 2016 (2. číslo v mesiaci)

Komárno • hodnotenie zverejnené 04.02.2017

Číslo august 2016 (2), periodika Komárňanské listy prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Venuje menej priestoru činnosti radnice, väčšina obsahu je o iných záležitostiach a propaguje vedenie radnice abnormálne často.

Komárňanské listy: júl 2016

Komárno • hodnotenie zverejnené 04.02.2017

Číslo júl 2016, periodika Komárňanské listy prináša rôzne názory na politiku radnice a aspoň časť obsahu je vyvážená. Venuje menej priestoru činnosti radnice, väčšina obsahu je o iných záležitostiach a prezentuje vedenie radnice v relatívne rozumnej miere.

Komárňanské listy: jún 2016 (2. číslo v mesiaci)

Komárno • hodnotenie zverejnené 04.02.2017

Číslo jún 2016 (2), periodika Komárňanské listy prináša rôzne názory na politiku radnice a aspoň časť obsahu je vyvážená. Venuje menej priestoru činnosti radnice, väčšina obsahu je o iných záležitostiach a prezentuje vedenie radnice v relatívne rozumnej miere.

Komárňanské listy: jún 2016

Komárno • hodnotenie zverejnené 04.02.2017

Číslo jún 2016, periodika Komárňanské listy prezentuje hlavne pozitívny obraz o radnici, polemika v texte je prítomná, ale minimálne. Prináša pomerne veľa informácií o činnosti radnice a propaguje vedenie radnice abnormálne často.

Komárňanské listy: máj 2016 (2. číslo v mesiaci)

Komárno • hodnotenie zverejnené 04.02.2017

Číslo máj 2016 (2), periodika Komárňanské listy prezentuje hlavne pozitívny obraz o radnici, polemika v texte je prítomná, ale minimálne. Venuje menej priestoru činnosti radnice, väčšina obsahu je o iných záležitostiach a prezentuje vedenie radnice v relatívne rozumnej miere.

Odoberajte novinky o tomto periodiku

Máte záujem o ďalšie informácie k tomuto periodiku? Prihláste sa na odber noviniek a budete informovaní o uverejnení každého nového čísla tohoto periodika.