Ťahanovské noviny

Periodikum Ťahanovské noviny prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Poskytuje občanom veľa informácií o aktivitách radnice a jej vedenia, poskytuje avíza o budúcich rozhodnutiach radnice iba občas, v časti článkov o politike radnice nie je uvedený autor, vedenie radnice je prezentované v rozumnej miere a obsahovom kontexte a vedenie radnice je na fotkách zobrazené v rozumnej miere.

Primátor: Miloš Ihnát (NEKA)

Kvalita periodika v mesiacoch 10/2020 až 10/2021

Index BENEFIT periodika dosiahol hodnotu 60,64 %.

Politická plocha v periodiku tvorí 54,64% obsahu.

V periodiku sa vyskytuje spolu 61 zmienok o vedení samosprávy.

Reklama v periodiku zaberá 2,08% z celkovej plochy obsahu.

Hodnotené číslo periodika (5)

Ťahanovské noviny: október 2021

Košice-Sídlisko Ťahanovce • hodnotenie zverejnené 03.01.2022

Číslo október 2021, periodika Ťahanovské noviny prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Prináša pomerne veľa informácií o činnosti radnice a prezentuje vedenie radnice v relatívne rozumnej miere.

Ťahanovské noviny: jún 2021

Košice-Sídlisko Ťahanovce • hodnotenie zverejnené 03.01.2022

Číslo jún 2021, periodika Ťahanovské noviny prezentuje hlavne pozitívny obraz o radnici, polemika v texte je prítomná, ale minimálne. Venuje menej priestoru činnosti radnice, väčšina obsahu je o iných záležitostiach a prezentuje vedenie radnice v relatívne rozumnej miere.

Ťahanovské noviny: apríl 2021

Košice-Sídlisko Ťahanovce • hodnotenie zverejnené 31.01.2022

Číslo apríl 2021, periodika Ťahanovské noviny prezentuje hlavne pozitívny obraz o radnici, polemika v texte je prítomná, ale minimálne. Prináša pomerne veľa informácií o činnosti radnice a prezentuje vedenie radnice v relatívne rozumnej miere.

Ťahanovské noviny: december 2020

Košice-Sídlisko Ťahanovce • hodnotenie zverejnené 29.12.2021

Číslo december 2020, periodika Ťahanovské noviny prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Prináša pomerne veľa informácií o činnosti radnice a prezentuje vedenie radnice v relatívne rozumnej miere.

Ťahanovské noviny: október 2020

Košice-Sídlisko Ťahanovce • hodnotenie zverejnené 03.01.2022

Číslo október 2020, periodika Ťahanovské noviny prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Prináša pomerne veľa informácií o činnosti radnice a prezentuje vedenie radnice v relatívne rozumnej miere.

Odoberajte novinky o tomto periodiku

Máte záujem o ďalšie informácie k tomuto periodiku? Prihláste sa na odber noviniek a budete informovaní o uverejnení každého nového čísla tohoto periodika.