Južan

Periodikum Južan prezentuje hlavne pozitívny obraz o radnici, polemika v texte je prítomná, ale minimálne. Poskytuje občanom veľa informácií o aktivitách radnice a jej vedenia, zvyšuje šancu na participáciu občanov na rozhodnutiach samosprávy, podstatná časť článkov o politike radnice je anonymná, bez osobnej zodpovednosti za obsah, slúži často ako nástroj pre účelovú prezentáciu vedenia radnice a vedenie radnice je na fotkách zobrazené v rozumnej miere.

Primátor: Jaroslav Hlinka (NEKA)

Kvalita periodika v mesiacoch 12/2019 až 10/2021

Index BENEFIT periodika dosiahol hodnotu 53,20 %.

Politická plocha v periodiku tvorí 48,65% obsahu.

V periodiku sa vyskytuje spolu 52 zmienok o vedení samosprávy.

Reklama v periodiku zaberá 3,89% z celkovej plochy obsahu.

Hodnotené číslo periodika (5)

Južan: október 2021

Košice-Juh • hodnotenie zverejnené 30.11.2021

Číslo október 2021, periodika Južan prezentuje hlavne pozitívny obraz o radnici, polemika v texte je prítomná, ale minimálne. Prináša pomerne veľa informácií o činnosti radnice a propaguje vedenie radnice abnormálne často.

Južan: júl 2021

Košice-Juh • hodnotenie zverejnené 08.12.2021

Číslo júl 2021, periodika Južan prezentuje hlavne pozitívny obraz o radnici, polemika v texte je prítomná, ale minimálne. Prináša pomerne veľa informácií o činnosti radnice a prezentuje vedenie radnice v relatívne rozumnej miere.

Južan: december 2020

Košice-Juh • hodnotenie zverejnené 12.12.2021

Číslo december 2020, periodika Južan prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Prináša pomerne veľa informácií o činnosti radnice a prezentuje vedenie radnice v relatívne rozumnej miere.

Južan: marec 2020

Košice-Juh • hodnotenie zverejnené 08.12.2021

Číslo marec 2020, periodika Južan prináša rôzne názory na politiku radnice a aspoň časť obsahu je vyvážená. Venuje menej priestoru činnosti radnice, väčšina obsahu je o iných záležitostiach a propaguje vedenie radnice abnormálne často.

Južan: december 2019

Košice-Juh • hodnotenie zverejnené 08.12.2021

Číslo december 2019, periodika Južan prezentuje hlavne pozitívny obraz o radnici, polemika v texte je prítomná, ale minimálne. Prináša pomerne veľa informácií o činnosti radnice a propaguje vedenie radnice abnormálne často.

Odoberajte novinky o tomto periodiku

Máte záujem o ďalšie informácie k tomuto periodiku? Prihláste sa na odber noviniek a budete informovaní o uverejnení každého nového čísla tohoto periodika.