Holíčan

Periodikum Holíčan prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Politike radnice je v periodiku venovaný málo priestoru, nie je dobrým zdrojom informácií o budúcich rozhodnutiach, v časti článkov o politike radnice nie je uvedený autor, vedenie radnice je prezentované v rozumnej miere a obsahovom kontexte a vedenie radnice je na fotkách zobrazené v rozumnej miere.

Primátor: Zdenko Čambal (NEKA)

Kvalita periodika v mesiacoch 06/2016 až 08/2016

Index BENEFIT periodika dosiahol hodnotu 42,03 %.

Politická plocha v periodiku tvorí 29,16% obsahu.

V periodiku sa vyskytuje spolu 40 zmienok o vedení samosprávy.

Reklama v periodiku zaberá 17,15% z celkovej plochy obsahu.

Hodnotené číslo periodika (5)

Holíčan: august 2016

Holíč • hodnotenie zverejnené 03.02.2017

Číslo august 2016, periodika Holíčan prezentuje hlavne pozitívny obraz o radnici, polemika v texte je prítomná, ale minimálne. O miestnej politike referuje v minimálnej miere a prezentuje vedenie radnice v relatívne rozumnej miere.

Holíčan: júl 2016 (2. číslo v mesiaci)

Holíč • hodnotenie zverejnené 03.02.2017

Číslo júl 2016 (2), periodika Holíčan prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Venuje menej priestoru činnosti radnice, väčšina obsahu je o iných záležitostiach a prezentuje vedenie radnice v relatívne rozumnej miere.

Holíčan: júl 2016

Holíč • hodnotenie zverejnené 03.02.2017

Číslo júl 2016, periodika Holíčan prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Venuje menej priestoru činnosti radnice, väčšina obsahu je o iných záležitostiach a prezentuje vedenie radnice v relatívne rozumnej miere.

Holíčan: jún 2016 (2. číslo v mesiaci)

Holíč • hodnotenie zverejnené 03.02.2017

Číslo jún 2016 (2), periodika Holíčan prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Venuje menej priestoru činnosti radnice, väčšina obsahu je o iných záležitostiach a prezentuje vedenie radnice v relatívne rozumnej miere.

Holíčan: jún 2016

Holíč • hodnotenie zverejnené 03.02.2017

Číslo jún 2016, periodika Holíčan prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Venuje menej priestoru činnosti radnice, väčšina obsahu je o iných záležitostiach a starosta a vedenie samosprávy sú prezentovaní v minimálnom rozsahu.

Odoberajte novinky o tomto periodiku

Máte záujem o ďalšie informácie k tomuto periodiku? Prihláste sa na odber noviniek a budete informovaní o uverejnení každého nového čísla tohoto periodika.