Život v Hlohovci

Periodikum Život v Hlohovci prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Politike radnice je v periodiku venovaný málo priestoru, zvyšuje šancu na participáciu občanov na rozhodnutiach samosprávy, podstatná časť článkov o politike radnice je anonymná, bez osobnej zodpovednosti za obsah, vedenie radnice je prezentované v rozumnej miere a obsahovom kontexte a vedenie samosprávy nie je na fotkách zobrazované takmer vôbec.

Primátor: Miroslav Kollár (NEKA)

Kvalita periodika v mesiacoch 04/2016 až 08/2016

Index BENEFIT periodika dosiahol hodnotu 57,80 %.

Politická plocha v periodiku tvorí 33,36% obsahu.

V periodiku sa vyskytuje spolu 48 zmienok o vedení samosprávy.

Reklama v periodiku zaberá 0% z celkovej plochy obsahu.

Hodnotené číslo periodika (5)

Život v Hlohovci: august 2016

Hlohovec • hodnotenie zverejnené 03.02.2017

Číslo august 2016, periodika Život v Hlohovci prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Venuje menej priestoru činnosti radnice, väčšina obsahu je o iných záležitostiach a prezentuje vedenie radnice v relatívne rozumnej miere.

Život v Hlohovci: júl 2016

Hlohovec • hodnotenie zverejnené 03.02.2017

Číslo júl 2016, periodika Život v Hlohovci prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Venuje menej priestoru činnosti radnice, väčšina obsahu je o iných záležitostiach a propaguje vedenie radnice abnormálne často.

Život v Hlohovci: jún 2016

Hlohovec • hodnotenie zverejnené 03.02.2017

Číslo jún 2016, periodika Život v Hlohovci prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Prináša pomerne veľa informácií o činnosti radnice a starosta a vedenie samosprávy sú prezentovaní v minimálnom rozsahu.

Život v Hlohovci: máj 2016

Hlohovec • hodnotenie zverejnené 03.02.2017

Číslo máj 2016, periodika Život v Hlohovci prezentuje hlavne pozitívny obraz o radnici, polemika v texte je prítomná, ale minimálne. Venuje menej priestoru činnosti radnice, väčšina obsahu je o iných záležitostiach a prezentuje vedenie radnice v relatívne rozumnej miere.

Život v Hlohovci: apríl 2016

Hlohovec • hodnotenie zverejnené 03.02.2017

Číslo apríl 2016, periodika Život v Hlohovci prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Venuje menej priestoru činnosti radnice, väčšina obsahu je o iných záležitostiach a prezentuje vedenie radnice v relatívne rozumnej miere.

Odoberajte novinky o tomto periodiku

Máte záujem o ďalšie informácie k tomuto periodiku? Prihláste sa na odber noviniek a budete informovaní o uverejnení každého nového čísla tohoto periodika.