Handlovské noviny

Periodikum Handlovské noviny prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. V periodiku absentujú informácie o politike radnice, poskytuje avíza o budúcich rozhodnutiach radnice iba občas, podstatná časť článkov o politike radnice je anonymná, bez osobnej zodpovednosti za obsah, slúži často ako nástroj pre účelovú prezentáciu vedenia radnice a vedenie radnice je na fotkách zobrazené v rozumnej miere.

Primátor: Silvia Grúberová (NEKA)

Kvalita periodika v mesiacoch 04/2016 až 08/2016

Index BENEFIT periodika dosiahol hodnotu 33,86 %.

Politická plocha v periodiku tvorí 11,33% obsahu.

V periodiku sa vyskytuje spolu 41 zmienok o vedení samosprávy.

Reklama v periodiku zaberá 20,85% z celkovej plochy obsahu.

Hodnotené číslo periodika (5)

Handlovské noviny: august 2016

Handlová • hodnotenie zverejnené 03.02.2017

Číslo august 2016, periodika Handlovské noviny prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. O miestnej politike referuje v minimálnej miere a propaguje vedenie radnice abnormálne často.

Handlovské noviny: júl 2016

Handlová • hodnotenie zverejnené 03.02.2017

Číslo júl 2016, periodika Handlovské noviny prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. O miestnej politike referuje v minimálnej miere a propaguje vedenie radnice abnormálne často.

Handlovské noviny: jún 2016

Handlová • hodnotenie zverejnené 03.02.2017

Číslo jún 2016, periodika Handlovské noviny prezentuje hlavne pozitívny obraz o radnici, polemika v texte je prítomná, ale minimálne. O miestnej politike referuje v minimálnej miere a propaguje vedenie radnice abnormálne často.

Handlovské noviny: máj 2016

Handlová • hodnotenie zverejnené 03.02.2017

Číslo máj 2016, periodika Handlovské noviny prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. O miestnej politike referuje v minimálnej miere a propaguje vedenie radnice abnormálne často.

Handlovské noviny: apríl 2016

Handlová • hodnotenie zverejnené 03.02.2017

Číslo apríl 2016, periodika Handlovské noviny prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. O miestnej politike referuje v minimálnej miere a propaguje vedenie radnice abnormálne často.

Odoberajte novinky o tomto periodiku

Máte záujem o ďalšie informácie k tomuto periodiku? Prihláste sa na odber noviniek a budete informovaní o uverejnení každého nového čísla tohoto periodika.