Nie sú spracované žiadne čísla periodika Dunaszerdahelyi h��rn��k ��� Dunajskostredsk�� hl��snik. Oznámte zneužitie tohoto periodika.