Dunaszerdahelyi hírnök – Dunajskostredský hlásnik

Periodikum Dunaszerdahelyi hírnök – Dunajskostredský hlásnik prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Politike radnice je v periodiku venovaný málo priestoru, nie je dobrým zdrojom informácií o budúcich rozhodnutiach, podstatná časť článkov o politike radnice je anonymná, bez osobnej zodpovednosti za obsah, vedenie radnice je prezentované v rozumnej miere a obsahovom kontexte a plocha periodika je zneužívaná na prezentáciu vedenia samosprávy.

Primátor: Zoltán Hájos (SMK-MKP)

Kvalita periodika v mesiacoch 04/2018 až 07/2018

Index BENEFIT periodika dosiahol hodnotu 35,88 %.

Politická plocha v periodiku tvorí 39,91% obsahu.

V periodiku sa vyskytuje spolu 76 zmienok o vedení samosprávy.

Reklama v periodiku zaberá 18,2% z celkovej plochy obsahu.

Hodnotené číslo periodika (5)

Dunaszerdahelyi hírnök – Dunajskostredský hlásnik: júl 2018

Dunajská Streda • hodnotenie zverejnené 24.07.2018

Číslo júl 2018, periodika Dunaszerdahelyi hírnök – Dunajskostredský hlásnik prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Venuje menej priestoru činnosti radnice, väčšina obsahu je o iných záležitostiach a prezentuje vedenie radnice v relatívne rozumnej miere.

Dunaszerdahelyi hírnök – Dunajskostredský hlásnik: jún 2018

Dunajská Streda • hodnotenie zverejnené 25.07.2018

Číslo jún 2018, periodika Dunaszerdahelyi hírnök – Dunajskostredský hlásnik prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Venuje menej priestoru činnosti radnice, väčšina obsahu je o iných záležitostiach a prezentuje vedenie radnice v relatívne rozumnej miere.

Dunaszerdahelyi hírnök – Dunajskostredský hlásnik: máj 2018 (2. číslo v mesiaci)

Dunajská Streda • hodnotenie zverejnené 31.07.2018

Číslo máj 2018 (2), periodika Dunaszerdahelyi hírnök – Dunajskostredský hlásnik prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Venuje menej priestoru činnosti radnice, väčšina obsahu je o iných záležitostiach a prezentuje vedenie radnice v relatívne rozumnej miere.

Dunaszerdahelyi hírnök – Dunajskostredský hlásnik: máj 2018

Dunajská Streda • hodnotenie zverejnené 29.07.2018

Číslo máj 2018, periodika Dunaszerdahelyi hírnök – Dunajskostredský hlásnik prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Prináša pomerne veľa informácií o činnosti radnice a prezentuje vedenie radnice v relatívne rozumnej miere.

Dunaszerdahelyi hírnök – Dunajskostredský hlásnik: apríl 2018 (2. číslo v mesiaci)

Dunajská Streda • hodnotenie zverejnené 20.07.2018

Číslo apríl 2018 (2), periodika Dunaszerdahelyi hírnök – Dunajskostredský hlásnik prezentuje hlavne pozitívny obraz o radnici, polemika v texte je prítomná, ale minimálne. Prináša pomerne veľa informácií o činnosti radnice a prezentuje vedenie radnice v relatívne rozumnej miere.

Odoberajte novinky o tomto periodiku

Máte záujem o ďalšie informácie k tomuto periodiku? Prihláste sa na odber noviniek a budete informovaní o uverejnení každého nového čísla tohoto periodika.