Dubnické noviny

Periodikum Dubnické noviny prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Politike radnice je v periodiku venovaný málo priestoru, poskytuje avíza o budúcich rozhodnutiach radnice iba občas, podstatná časť článkov o politike radnice je anonymná, bez osobnej zodpovednosti za obsah, vedenie radnice je prezentované v rozumnej miere a obsahovom kontexte a plocha periodika je zneužívaná na prezentáciu vedenia samosprávy.

Primátor: Peter Wolf (NEKA)

Kvalita periodika v mesiacoch 04/2016 až 08/2016

Index BENEFIT periodika dosiahol hodnotu 31,48 %.

Politická plocha v periodiku tvorí 21,26% obsahu.

V periodiku sa vyskytuje spolu 36 zmienok o vedení samosprávy.

Reklama v periodiku zaberá 5,82% z celkovej plochy obsahu.

Hodnotené číslo periodika (5)

Dubnické noviny: august 2016

Dubnica nad Váhom • hodnotenie zverejnené 29.01.2017

Číslo august 2016, periodika Dubnické noviny prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. O miestnej politike referuje v minimálnej miere a starosta a vedenie samosprávy sú prezentovaní v minimálnom rozsahu.

Dubnické noviny: júl 2016

Dubnica nad Váhom • hodnotenie zverejnené 29.01.2017

Číslo júl 2016, periodika Dubnické noviny prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Venuje menej priestoru činnosti radnice, väčšina obsahu je o iných záležitostiach a prezentuje vedenie radnice v relatívne rozumnej miere.

Dubnické noviny: jún 2016

Dubnica nad Váhom • hodnotenie zverejnené 29.01.2017

Číslo jún 2016, periodika Dubnické noviny prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. O miestnej politike referuje v minimálnej miere a starosta a vedenie samosprávy sú prezentovaní v minimálnom rozsahu.

Dubnické noviny: máj 2016

Dubnica nad Váhom • hodnotenie zverejnené 29.01.2017

Číslo máj 2016, periodika Dubnické noviny prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Venuje menej priestoru činnosti radnice, väčšina obsahu je o iných záležitostiach a propaguje vedenie radnice abnormálne často.

Dubnické noviny: apríl 2016

Dubnica nad Váhom • hodnotenie zverejnené 18.01.2017

Číslo apríl 2016, periodika Dubnické noviny prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Venuje menej priestoru činnosti radnice, väčšina obsahu je o iných záležitostiach a propaguje vedenie radnice abnormálne často.

Odoberajte novinky o tomto periodiku

Máte záujem o ďalšie informácie k tomuto periodiku? Prihláste sa na odber noviniek a budete informovaní o uverejnení každého nového čísla tohoto periodika.