Spravodajca mesta Bytča

Periodikum Spravodajca mesta Bytča prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Poskytuje občanom veľa informácií o aktivitách radnice a jej vedenia, zvyšuje šancu na participáciu občanov na rozhodnutiach samosprávy, články o politike radnice majú jasného autora, slúži často ako nástroj pre účelovú prezentáciu vedenia radnice a vedenie samosprávy nie je na fotkách zobrazované takmer vôbec.

Primátor: Miroslav Minárčik (SMER-SD)

Kvalita periodika v mesiacoch 07/2015 až 08/2016

Index BENEFIT periodika dosiahol hodnotu 53,17 %.

Politická plocha v periodiku tvorí 98,29% obsahu.

V periodiku sa vyskytuje spolu 43 zmienok o vedení samosprávy.

Reklama v periodiku zaberá 0% z celkovej plochy obsahu.

Hodnotené číslo periodika (5)

Spravodajca mesta Bytča: august 2016

Bytča • hodnotenie zverejnené 02.02.2017

Číslo august 2016, periodika Spravodajca mesta Bytča prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Prináša pomerne veľa informácií o činnosti radnice a propaguje vedenie radnice abnormálne často.

Spravodajca mesta Bytča: máj 2016

Bytča • hodnotenie zverejnené 02.02.2017

Číslo máj 2016, periodika Spravodajca mesta Bytča prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Prináša pomerne veľa informácií o činnosti radnice a propaguje vedenie radnice abnormálne často.

Spravodajca mesta Bytča: máj 2016

Bytča • hodnotenie zverejnené 02.02.2017

Číslo máj 2016, periodika Spravodajca mesta Bytča prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Prináša pomerne veľa informácií o činnosti radnice a propaguje vedenie radnice abnormálne často.

Spravodajca mesta Bytča: október 2015

Bytča • hodnotenie zverejnené 02.02.2017

Číslo október 2015, periodika Spravodajca mesta Bytča prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Prináša pomerne veľa informácií o činnosti radnice a propaguje vedenie radnice abnormálne často.

Spravodajca mesta Bytča: júl 2015

Bytča • hodnotenie zverejnené 03.02.2017

Číslo júl 2015, periodika Spravodajca mesta Bytča prezentuje hlavne pozitívny obraz o radnici, polemika v texte je prítomná, ale minimálne. Prináša pomerne veľa informácií o činnosti radnice a propaguje vedenie radnice abnormálne často.

Odoberajte novinky o tomto periodiku

Máte záujem o ďalšie informácie k tomuto periodiku? Prihláste sa na odber noviniek a budete informovaní o uverejnení každého nového čísla tohoto periodika.