Ružinovské Echo

Periodikum Ružinovské Echo prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Poskytuje občanom veľa informácií o aktivitách radnice a jej vedenia, zvyšuje šancu na participáciu občanov na rozhodnutiach samosprávy, podstatná časť článkov o politike radnice je anonymná, bez osobnej zodpovednosti za obsah, vedenie radnice je zmieňované len v minimálnej miere alebo vôbec a vedenie samosprávy nie je na fotkách zobrazované takmer vôbec.

Primátor: Martin Chren (NEKA)

Kvalita periodika v mesiacoch 05/2021 až 10/2021

Index BENEFIT periodika dosiahol hodnotu 62,19 %.

Politická plocha v periodiku tvorí 47,26% obsahu.

V periodiku sa vyskytuje spolu 30 zmienok o vedení samosprávy.

Reklama v periodiku zaberá 17,51% z celkovej plochy obsahu.

Hodnotené číslo periodika (5)

Ružinovské Echo: október 2021

Bratislava-Ružinov • hodnotenie zverejnené 08.12.2021

Číslo október 2021, periodika Ružinovské Echo prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Prináša pomerne veľa informácií o činnosti radnice a starosta a vedenie samosprávy sú prezentovaní v minimálnom rozsahu.

Ružinovské Echo: september 2021

Bratislava-Ružinov • hodnotenie zverejnené 08.12.2021

Číslo september 2021, periodika Ružinovské Echo prezentuje hlavne pozitívny obraz o radnici, polemika v texte je prítomná, ale minimálne. Venuje menej priestoru činnosti radnice, väčšina obsahu je o iných záležitostiach a starosta a vedenie samosprávy sú prezentovaní v minimálnom rozsahu.

Ružinovské Echo: júl 2021

Bratislava-Ružinov • hodnotenie zverejnené 08.12.2021

Číslo júl 2021, periodika Ružinovské Echo prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Prináša pomerne veľa informácií o činnosti radnice a starosta a vedenie samosprávy sú prezentovaní v minimálnom rozsahu.

Ružinovské Echo: jún 2021

Bratislava-Ružinov • hodnotenie zverejnené 08.12.2021

Číslo jún 2021, periodika Ružinovské Echo prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Prináša pomerne veľa informácií o činnosti radnice a starosta a vedenie samosprávy sú prezentovaní v minimálnom rozsahu.

Ružinovské Echo: máj 2021

Bratislava-Ružinov • hodnotenie zverejnené 08.12.2021

Číslo máj 2021, periodika Ružinovské Echo prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Venuje menej priestoru činnosti radnice, väčšina obsahu je o iných záležitostiach a starosta a vedenie samosprávy sú prezentovaní v minimálnom rozsahu.

Odoberajte novinky o tomto periodiku

Máte záujem o ďalšie informácie k tomuto periodiku? Prihláste sa na odber noviniek a budete informovaní o uverejnení každého nového čísla tohoto periodika.