Ružinovské Echo

Periodikum Ružinovské Echo prezentuje hlavne pozitívny obraz o radnici, polemika v texte je prítomná, ale minimálne. Poskytuje občanom veľa informácií o aktivitách radnice a jej vedenia, poskytuje avíza o budúcich rozhodnutiach radnice iba občas, články o politike radnice majú jasného autora, vedenie radnice je prezentované v rozumnej miere a obsahovom kontexte a vedenie samosprávy nie je na fotkách zobrazované takmer vôbec.

Primátor: Martin Chren (NEKA)

Kvalita periodika v mesiacoch 03/2018 až 07/2018

Index BENEFIT periodika dosiahol hodnotu 73,75 %.

Politická plocha v periodiku tvorí 44,01% obsahu.

V periodiku sa vyskytuje spolu 60 zmienok o vedení samosprávy.

Reklama v periodiku zaberá 27,38% z celkovej plochy obsahu.

Hodnotené číslo periodika (5)

Ružinovské Echo: júl 2018

Bratislava-Ružinov • hodnotenie zverejnené 23.08.2018

Číslo júl 2018, periodika Ružinovské Echo prináša rôzne názory na politiku radnice a aspoň časť obsahu je vyvážená. Prináša pomerne veľa informácií o činnosti radnice a prezentuje vedenie radnice v relatívne rozumnej miere.

Ružinovské Echo: jún 2018

Bratislava-Ružinov • hodnotenie zverejnené 25.08.2018

Číslo jún 2018, periodika Ružinovské Echo prezentuje hlavne pozitívny obraz o radnici, polemika v texte je prítomná, ale minimálne. Prináša pomerne veľa informácií o činnosti radnice a prezentuje vedenie radnice v relatívne rozumnej miere.

Ružinovské Echo: máj 2018

Bratislava-Ružinov • hodnotenie zverejnené 23.08.2018

Číslo máj 2018, periodika Ružinovské Echo prezentuje hlavne pozitívny obraz o radnici, polemika v texte je prítomná, ale minimálne. Prináša pomerne veľa informácií o činnosti radnice a prezentuje vedenie radnice v relatívne rozumnej miere.

Ružinovské Echo: apríl 2018

Bratislava-Ružinov • hodnotenie zverejnené 12.08.2018

Číslo apríl 2018, periodika Ružinovské Echo prezentuje hlavne pozitívny obraz o radnici, polemika v texte je prítomná, ale minimálne. Prináša pomerne veľa informácií o činnosti radnice a starosta a vedenie samosprávy sú prezentovaní v minimálnom rozsahu.

Ružinovské Echo: marec 2018

Bratislava-Ružinov • hodnotenie zverejnené 11.08.2018

Číslo marec 2018, periodika Ružinovské Echo prezentuje hlavne pozitívny obraz o radnici, polemika v texte je prítomná, ale minimálne. Venuje menej priestoru činnosti radnice, väčšina obsahu je o iných záležitostiach a prezentuje vedenie radnice v relatívne rozumnej miere.

Odoberajte novinky o tomto periodiku

Máte záujem o ďalšie informácie k tomuto periodiku? Prihláste sa na odber noviniek a budete informovaní o uverejnení každého nového čísla tohoto periodika.