Hlas Nového Mesta

Periodikum Hlas Nového Mesta prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Poskytuje občanom veľa informácií o aktivitách radnice a jej vedenia, zvyšuje šancu na participáciu občanov na rozhodnutiach samosprávy, v časti článkov o politike radnice nie je uvedený autor, vedenie radnice je prezentované v rozumnej miere a obsahovom kontexte a vedenie samosprávy nie je na fotkách zobrazované takmer vôbec.

Primátor: Rudolf Kusý (NEKA)

Kvalita periodika v mesiacoch 03/2018 až 07/2018

Index BENEFIT periodika dosiahol hodnotu 64,29 %.

Politická plocha v periodiku tvorí 47,88% obsahu.

V periodiku sa vyskytuje spolu 65 zmienok o vedení samosprávy.

Reklama v periodiku zaberá 5,28% z celkovej plochy obsahu.

Hodnotené číslo periodika (5)

Hlas Nového Mesta: júl 2018

Bratislava-Nové Mesto • hodnotenie zverejnené 05.08.2018

Číslo júl 2018, periodika Hlas Nového Mesta prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Prináša pomerne veľa informácií o činnosti radnice a starosta a vedenie samosprávy sú prezentovaní v minimálnom rozsahu.

Hlas Nového Mesta: jún 2018

Bratislava-Nové Mesto • hodnotenie zverejnené 28.06.2018

Číslo jún 2018, periodika Hlas Nového Mesta prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Prináša pomerne veľa informácií o činnosti radnice a prezentuje vedenie radnice v relatívne rozumnej miere.

Hlas Nového Mesta: máj 2018

Bratislava-Nové Mesto • hodnotenie zverejnené 15.07.2018

Číslo máj 2018, periodika Hlas Nového Mesta prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Prináša pomerne veľa informácií o činnosti radnice a prezentuje vedenie radnice v relatívne rozumnej miere.

Hlas Nového Mesta: apríl 2018

Bratislava-Nové Mesto • hodnotenie zverejnené 29.06.2018

Číslo apríl 2018, periodika Hlas Nového Mesta prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Prináša pomerne veľa informácií o činnosti radnice a prezentuje vedenie radnice v relatívne rozumnej miere.

Hlas Nového Mesta: marec 2018

Bratislava-Nové Mesto • hodnotenie zverejnené 28.06.2018

Číslo marec 2018, periodika Hlas Nového Mesta prezentuje hlavne pozitívny obraz o radnici, polemika v texte je prítomná, ale minimálne. Prináša pomerne veľa informácií o činnosti radnice a starosta a vedenie samosprávy sú prezentovaní v minimálnom rozsahu.

Odoberajte novinky o tomto periodiku

Máte záujem o ďalšie informácie k tomuto periodiku? Prihláste sa na odber noviniek a budete informovaní o uverejnení každého nového čísla tohoto periodika.