Radničné noviny mesta Banská Bystrica

Periodikum Radničné noviny mesta Banská Bystrica prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Poskytuje občanom veľa informácií o aktivitách radnice a jej vedenia, zvyšuje šancu na participáciu občanov na rozhodnutiach samosprávy, v časti článkov o politike radnice nie je uvedený autor, vedenie radnice je zmieňované len v minimálnej miere alebo vôbec a vedenie samosprávy nie je na fotkách zobrazované takmer vôbec.

Primátor: Ján Nosko (NEKA)

Kvalita periodika v mesiacoch 06/2021 až 10/2021

Index BENEFIT periodika dosiahol hodnotu 75,02 %.

Politická plocha v periodiku tvorí 71,32% obsahu.

V periodiku sa vyskytuje spolu 54 zmienok o vedení samosprávy.

Reklama v periodiku zaberá 0% z celkovej plochy obsahu.

Hodnotené číslo periodika (5)

Radničné noviny mesta Banská Bystrica: október 2021

Banská Bystrica • hodnotenie zverejnené 12.01.2022

Číslo október 2021, periodika Radničné noviny mesta Banská Bystrica prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Prináša pomerne veľa informácií o činnosti radnice a starosta a vedenie samosprávy sú prezentovaní v minimálnom rozsahu.

Radničné noviny mesta Banská Bystrica: september 2021

Banská Bystrica • hodnotenie zverejnené 18.01.2022

Číslo september 2021, periodika Radničné noviny mesta Banská Bystrica prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Prináša pomerne veľa informácií o činnosti radnice a starosta a vedenie samosprávy sú prezentovaní v minimálnom rozsahu.

Radničné noviny mesta Banská Bystrica: august 2021

Banská Bystrica • hodnotenie zverejnené 19.01.2022

Číslo august 2021, periodika Radničné noviny mesta Banská Bystrica prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Prináša pomerne veľa informácií o činnosti radnice a starosta a vedenie samosprávy sú prezentovaní v minimálnom rozsahu.

Radničné noviny mesta Banská Bystrica: júl 2021

Banská Bystrica • hodnotenie zverejnené 18.01.2022

Číslo júl 2021, periodika Radničné noviny mesta Banská Bystrica prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Prináša pomerne veľa informácií o činnosti radnice a prezentuje vedenie radnice v relatívne rozumnej miere.

Radničné noviny mesta Banská Bystrica: jún 2021

Banská Bystrica • hodnotenie zverejnené 18.01.2022

Číslo jún 2021, periodika Radničné noviny mesta Banská Bystrica prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Prináša pomerne veľa informácií o činnosti radnice a starosta a vedenie samosprávy sú prezentovaní v minimálnom rozsahu.

Odoberajte novinky o tomto periodiku

Máte záujem o ďalšie informácie k tomuto periodiku? Prihláste sa na odber noviniek a budete informovaní o uverejnení každého nového čísla tohoto periodika.