Štiavnické noviny

Periodikum Štiavnické noviny prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Politike radnice je v periodiku venovaný málo priestoru, nie je dobrým zdrojom informácií o budúcich rozhodnutiach, články o politike radnice majú jasného autora, slúži často ako nástroj pre účelovú prezentáciu vedenia radnice a vedenie radnice je na fotkách zobrazené v rozumnej miere.

Primátor: Nadežda Babiaková (SNS, SMER-SD, STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS))

Kvalita periodika v mesiacoch 09/2021 až 10/2021

Index BENEFIT periodika dosiahol hodnotu 40,79 %.

Politická plocha v periodiku tvorí 26,89% obsahu.

V periodiku sa vyskytuje spolu 58 zmienok o vedení samosprávy.

Reklama v periodiku zaberá 10,25% z celkovej plochy obsahu.

Hodnotené číslo periodika (5)

Štiavnické noviny: október 2021 (4. číslo v mesiaci)

Banská Štiavnica • hodnotenie zverejnené 27.12.2021

Číslo október 2021 (4), periodika Štiavnické noviny prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Venuje menej priestoru činnosti radnice, väčšina obsahu je o iných záležitostiach a propaguje vedenie radnice abnormálne často.

Štiavnické noviny: október 2021 (3. číslo v mesiaci)

Banská Štiavnica • hodnotenie zverejnené 27.12.2021

Číslo október 2021 (3), periodika Štiavnické noviny prezentuje hlavne pozitívny obraz o radnici, polemika v texte je prítomná, ale minimálne. Venuje menej priestoru činnosti radnice, väčšina obsahu je o iných záležitostiach a prezentuje vedenie radnice v relatívne rozumnej miere.

Štiavnické noviny: október 2021 (2. číslo v mesiaci)

Banská Štiavnica • hodnotenie zverejnené 27.12.2021

Číslo október 2021 (2), periodika Štiavnické noviny prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Venuje menej priestoru činnosti radnice, väčšina obsahu je o iných záležitostiach a prezentuje vedenie radnice v relatívne rozumnej miere.

Štiavnické noviny: október 2021

Banská Štiavnica • hodnotenie zverejnené 27.12.2021

Číslo október 2021, periodika Štiavnické noviny prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Venuje menej priestoru činnosti radnice, väčšina obsahu je o iných záležitostiach a prezentuje vedenie radnice v relatívne rozumnej miere.

Štiavnické noviny: september 2021 (4. číslo v mesiaci)

Banská Štiavnica • hodnotenie zverejnené 27.12.2021

Číslo september 2021 (4), periodika Štiavnické noviny prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. O miestnej politike referuje v minimálnej miere a propaguje vedenie radnice abnormálne často.

Odoberajte novinky o tomto periodiku

Máte záujem o ďalšie informácie k tomuto periodiku? Prihláste sa na odber noviniek a budete informovaní o uverejnení každého nového čísla tohoto periodika.