Bánovské noviny

Periodikum Bánovské noviny prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Politike radnice je v periodiku venovaný málo priestoru, poskytuje avíza o budúcich rozhodnutiach radnice iba občas, podstatná časť článkov o politike radnice je anonymná, bez osobnej zodpovednosti za obsah, vedenie radnice je prezentované v rozumnej miere a obsahovom kontexte a plocha periodika je zneužívaná na prezentáciu vedenia samosprávy.

Primátor: Rudolfa Novotná (NEKA)

Kvalita periodika v mesiacoch 09/2021 až 10/2021

Index BENEFIT periodika dosiahol hodnotu 35,57 %.

Politická plocha v periodiku tvorí 21,32% obsahu.

V periodiku sa vyskytuje spolu 15 zmienok o vedení samosprávy.

Reklama v periodiku zaberá 10% z celkovej plochy obsahu.

Hodnotené číslo periodika (5)

Bánovské noviny: október 2021 (4. číslo v mesiaci)

Bánovce nad Bebravou • hodnotenie zverejnené 29.12.2021

Číslo október 2021 (4), periodika Bánovské noviny prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. O miestnej politike referuje v minimálnej miere a prezentuje vedenie radnice v relatívne rozumnej miere.

Bánovské noviny: október 2021 (2. číslo v mesiaci)

Bánovce nad Bebravou • hodnotenie zverejnené 31.01.2022

Číslo október 2021 (2), periodika Bánovské noviny prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Venuje menej priestoru činnosti radnice, väčšina obsahu je o iných záležitostiach a prezentuje vedenie radnice v relatívne rozumnej miere.

Bánovské noviny: október 2021 (2. číslo v mesiaci)

Bánovce nad Bebravou • hodnotenie zverejnené 29.12.2021

Číslo október 2021 (2), periodika Bánovské noviny prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Venuje menej priestoru činnosti radnice, väčšina obsahu je o iných záležitostiach a propaguje vedenie radnice abnormálne často.

Bánovské noviny: október 2021

Bánovce nad Bebravou • hodnotenie zverejnené 29.12.2021

Číslo október 2021, periodika Bánovské noviny prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. O miestnej politike referuje v minimálnej miere a starosta a vedenie samosprávy sú prezentovaní v minimálnom rozsahu.

Bánovské noviny: september 2021 (3. číslo v mesiaci)

Bánovce nad Bebravou • hodnotenie zverejnené 29.12.2021

Číslo september 2021 (3), periodika Bánovské noviny prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. O miestnej politike referuje v minimálnej miere a prezentuje vedenie radnice v relatívne rozumnej miere.

Odoberajte novinky o tomto periodiku

Máte záujem o ďalšie informácie k tomuto periodiku? Prihláste sa na odber noviniek a budete informovaní o uverejnení každého nového čísla tohoto periodika.