Radničné noviny mesta Žilina

Periodikum Radničné noviny mesta Žilina prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Poskytuje občanom veľa informácií o aktivitách radnice a jej vedenia, nie je dobrým zdrojom informácií o budúcich rozhodnutiach, podstatná časť článkov o politike radnice je anonymná, bez osobnej zodpovednosti za obsah, vedenie radnice je prezentované v rozumnej miere a obsahovom kontexte a vedenie radnice je na fotkách zobrazené v rozumnej miere.

Primátor: Peter Fiabáne (NEKA)

Kvalita periodika v mesiacoch 04/2016 až 08/2016

Index BENEFIT periodika dosiahol hodnotu 47,80 %.

Politická plocha v periodiku tvorí 66,67% obsahu.

V periodiku sa vyskytuje spolu 144 zmienok o vedení samosprávy.

Reklama v periodiku zaberá 10,61% z celkovej plochy obsahu.

Hodnotené číslo periodika (5)

Radničné noviny mesta Žilina: august 2016

Žilina • hodnotenie zverejnené 04.02.2017

Číslo august 2016, periodika Radničné noviny mesta Žilina prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Prináša pomerne veľa informácií o činnosti radnice a prezentuje vedenie radnice v relatívne rozumnej miere.

Radničné noviny mesta Žilina: júl 2016

Žilina • hodnotenie zverejnené 03.02.2017

Číslo júl 2016, periodika Radničné noviny mesta Žilina prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Prináša pomerne veľa informácií o činnosti radnice a prezentuje vedenie radnice v relatívne rozumnej miere.

Radničné noviny mesta Žilina: jún 2016

Žilina • hodnotenie zverejnené 04.02.2017

Číslo jún 2016, periodika Radničné noviny mesta Žilina prezentuje hlavne pozitívny obraz o radnici, polemika v texte je prítomná, ale minimálne. Prináša pomerne veľa informácií o činnosti radnice a prezentuje vedenie radnice v relatívne rozumnej miere.

Radničné noviny mesta Žilina: máj 2016

Žilina • hodnotenie zverejnené 04.02.2017

Číslo máj 2016, periodika Radničné noviny mesta Žilina prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Prináša pomerne veľa informácií o činnosti radnice a prezentuje vedenie radnice v relatívne rozumnej miere.

Radničné noviny mesta Žilina: apríl 2016

Žilina • hodnotenie zverejnené 04.02.2017

Číslo apríl 2016, periodika Radničné noviny mesta Žilina prináša iba oficiálny názor politického vedenia, diskusia úplne chýba. Prináša pomerne veľa informácií o činnosti radnice a prezentuje vedenie radnice v relatívne rozumnej miere.

Odoberajte novinky o tomto periodiku

Máte záujem o ďalšie informácie k tomuto periodiku? Prihláste sa na odber noviniek a budete informovaní o uverejnení každého nového čísla tohoto periodika.