Naše Vráble - Vráble

Podnet bol nahlásený 06.02.2021

Užívatelia môžu poďla svojho uváženia hodnotiť závažnosť podnetu, prípadne komentovať jeho obsah.

Nahlásený problém v periodiku

Dobrý deň, dovoľujem si nahlásiť podnet na preverenie periodika Naše Vráble. Poslankyňa MsZ Dagmar Tóthová Skačanová (prvá zľava) sa dostala na titulnú fotografiu, ako dobrovoľníčka bez nároku na odmenu pomáhala pri celoplošnom testovaní v meste Vráble (v mesiaci január sa uskutočnili vrámci NR okresu tri víkendy testovania. Na posúdenie ponúkam širšie okolnosti: do celoplošného testovania sa zapojili aj zamestnanci úradu (2), poslanci mestského zastupiteľstva (2) a občania (3), ktorí mali funkciu koordinátorov odberných miest - zabezpečovali prípravu odberného miesta a boli gestormi jednotlivých odberných miest v prípade výskytu akýchkoľvek komplikáciu. Túto činnosť vykonávali tri po sebe idúce víkendy bez nároku na odmenu. Okrem toho, odberné miesto tvorili 3 admin. pracovníci (ktorí dostali honorár) a dvaja zdravotníci (taktiež honorovaní) a v rámci služby bol na každom mieste jeden vojak a príslušník PZ. Aktivita poslankyne bola dobrovoľná a bola len nadstavbou funkčného tímu. Len na doplnenie uvádzam, že ide zároveň o manželku primátora mesta. Mestské periodikum Naše Vráble vychádza v nákladoch cca takmer 4.000 výtlačkov a sú distribuované do každej domácnosti zdarma. Poslankyňa, ktorá sa dostala na titulnú fotografiu je zároveň členkou redakčnej rady! Na základe uvedených skutočností prosím o posúdenie daného podnetu, či išlo o odôvodnenú propagáciu vybranej poslankyne, alebo zneužila mestské periodikum na vlastnú propagáciu. V prípade poskytnutia doplňujúcich informácií ponúkam svoju súčinnosť. Vyčíslenie nákladov prosím zaslať na uvedenú e-mailovú adresu. Želám vám dostatok personálnych a finančných kapacít, ktoré sú potrebné na výkon tak dôležitej činnosti, ktorú vykonávate. S pozdravom, Mgr. Viktor Németh

Nahlásené periodikum
Ohodnoťte závažnosť podnetu

Závažnost podnetu doposiaľ hodnotilo 12 užívateľov.

Aktuálny výsledok hodnotenia závažnosti: "Dosť závažný".