Pezinčan_2018 - Pezinok

Podnet bol nahlásený 25.06.2018

Užívatelia môžu poďla svojho uváženia hodnotiť závažnosť podnetu, prípadne komentovať jeho obsah.

Nahlásený problém v periodiku

Poukázanie na zneužívanie novím - podsúvanie vlastných úsudkov primátora čitateľom, porušenie etického kódexu a ďalšie. viď príloha

Nahlásené periodikum
Ohodnoťte závažnosť podnetu

Závažnost podnetu doposiaľ hodnotilo 7 užívateľov.

Aktuálny výsledok hodnotenia závažnosti: "Dosť závažný".