Stupavské noviny - Stupava

Podnet bol nahlásený 11.09.2019

Užívatelia môžu poďla svojho uváženia hodnotiť závažnosť podnetu, prípadne komentovať jeho obsah.

Nahlásený problém v periodiku

Dobrý deň, podľa našich zistení bola šéfredaktorka odstránená nakoľko odmietla publikovať články primátora a jeho časti poslancov ( vv ďalšom letnom čísle už nefiguruje v tiráži) v žiadnom z článkov nedostáva priestor druhá strana, a všetko ostatné čo sa manipulácie mestských novín týka sa Stupava stáva vzorným príkladom. ďakujem

Nahlásené periodikum
Ohodnoťte závažnosť podnetu

Závažnost podnetu doposiaľ hodnotilo 3 užívateľov.

Aktuálny výsledok hodnotenia závažnosti: "Hodný pozornosti".