Želiezovský spravodajca - Želiezovce

Podnet bol nahlásený 07.02.2017

Užívatelia môžu poďla svojho uváženia hodnotiť závažnosť podnetu, prípadne komentovať jeho obsah.

Nahlásený problém v periodiku

V minulosti boli tieto noviny zneužívané bývalým vedením mesta na sebapropagáciu, intenzívne najmä pred komunálnymi voľbami. Redakcia po voľbách zostala rovnaká, preto by som chcel zistiť nakoľko sa trend v novinách zmenil.

Nahlásené periodikum
Ohodnoťte závažnosť podnetu

Závažnost podnetu doposiaľ hodnotilo 8 užívateľov.

Aktuálny výsledok hodnotenia závažnosti: "Hodný pozornosti".